Kas ir sēklu lološana

Apr 16, 2020

Sēklu lolotāju (Seed saver) mērķis ir, ataudzējot un sargājot vēsturiskos jeb tautas mantojuma kultūraugus, vairot dabas daudzveidību, augu un dzīvnieku pielāgošanos vietējiem apstākļiem un audzētāja vajadzībām, kā arī nodrošināt zemnieku pieeju dažādam sēklu materiālam (Heirloom seeds)

Par tautas mantojuma kultūraugiem uzskata tādus, kuri auguši šajā teritorijā vismaz 30 gadus.

Bieži sēklu lolotāju lolotās vēsturiskās šķirnes nav tik ražīgas un vienādas, lai "izsistos tirgū". Tomēr tām parasti ir vismaz viena vērtīga īpašība, kuras dēļ to audzēja, un to dažādība ļauj tām pielāgoties dažādiem apstākļiem.  Piemēram, tieši šī graudaugu šķirne vislabāk padodas tieši šai apvidū un šajā liesajā augsnē. Var būt tā, ka senā šķirne iznāk pat saimnieciski izdevīgāka par komercšķirni, kad sarēķina ieguldīto darbu un līdzekļus zemes apstrādē un iegūtās ražas vērtību.

Pēdējā brīdī Latvijā izveidota ģimenes sīpolu kolekcija Pūrē  – toreiz modē bija dārzos stādīt sīksīpolus un nelielākos un sīvākos ģimenes sīpolus vairs masveidā nestādīja. Tos "noķēra aiz astes", tagad tie atkal ir cieņā un godā. Citādi būtu izzuduši kā mamuti.

Ko vēl no Latvijas dārgumiem esam atstājuši novārtā? Pelēkos zirņus? Cik veidu to ir? Lauka pupas? Skatāmies ar atvērtām acīm, ceļam saulītē mūsu senču mantojumu! Pirmām kārtām sējam savā lauciņā, kopjam, vērojam, izturamies atbildīgi, lai augi ir veseli un zinām, no kurienes cēlušies!