Sėklų mainai - legalu?

May 31, 2020

Įgyvendinant projektą „Auginkime sėklų saugotojus“ (angl. „Growing Seed Savers“) buvo nagrinėjami dalyvaujančių partnerių organizacijų nacionaliniai sėklininkystės teisės aktai, lyginant praktinius ir nekomerciniams sėklų augintojams aktualius aspektus. Projekto partneriai parengė informacinius lapus apie Danijos ir Baltijos šalių praktiką anglų k. (daugiau informacijos čia), bei išleido brošiūrą „Praktiniai sėklų mainų ir sėklų pardavimo aspektai Baltijos šalyse ir Danijoje sėklų saugotojo akimis“, kuris buvo parengtas net 5 kalbomis.

Projekto partneriai taip pat organizavo diskusijas su suinteresuotomis šalimis nacionaliniu lygmeniu ir jose taip dalyvavo daugiau patirties ir žinių sėklų teisės srityje turintys Danų sėklų saugotojų atstovai.

Sėklų mainai ir prekyba Lietuvoje

Nuo 2019 m. sausio Lietuvoje leidžiami vieši sėklų mainai nekomerciniais tikslais. Anksčiau neregistruotų sėklų prekyba ir mainai buvo draudžiami įstatymų, tačiau dėl sėklų saugotojų pastangų ir bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis pirmas žingsnis kultūrinių augalų paveldo išsaugojimo link buvo žengtas. Šiuo metu sėklų saugotojams leidžiama viešai siūlyti savo pačių užaugintas sėklas mainams. Paveldo veislės dabar gali viešai ir oficialiai „plisti“ tarp sėklų augintojų ir sėklų naudotojų ir pasiekti didesnį viešumą.

Reikalavimai ir ribojimai yra šie:
-       Naujos nuostatos dėl mainų galioja tik daržovėms;
-       sėklų augintojai gali mainytis tik savo užaugintomis sėklomis;
-       mainai yra neatlygintini;
-       augintojas turi užregistruoti norimas mainyti sėklas (nurodyti augalo gentį, rūšį, veislės pavadinimą ir ketinamą mainyti kiekį), duomenis pateikiant Valstybinei augalininkystes tarnybai iki tų metų vasario 10 (registracija galioja tiems metams);
-      mainomos sėklos kiekiui yra nustatytos ribos pagal daržovių kategorijas (1) PUPINIAI AUGALAI - 5000g; 2) SVOGŪNŲ, BUROKĖLIŲ, ROPIŲ, MOLIŪGŲ, MORKŲ, RIDIKŲ, ŠPINATŲ, BUILIŲ, SMIDRŲ, ARBŪZŲ IR SALOTŲ - 500g ; 3) KITOS DARŽOVĖS - 100g)
-       sėklų pakuotės ženklinamos „sėklos mainai“;
-       veislė neturi būti įtraukta į Nacionalinį veislių registrą ar ES bendrąjį katalogą;
-       turi būti neplatinamos augalų ligos, užtikrinama sėklos kokybė.

Dėl registracijos sėklų mainams Lietuvoje buvo sudaryta lentelė, kuria gali pasinaudoti sėklų augintojai norintys užsiregistruoti sėklų mainams.

Paaiškinimas kaip tai padaryti: https://tinyurl.com/r8l9g5o
Pati registracijos lentelė sudaryta jūsų patogumui: https://tinyurl.com/vntb4jp

Sprendimų priėmimų medis dėl sėklų mainų ir pardavimo Lietuvoje.